Firma SAMAX S.A. wykonuje następujące systemy zabezpieczeń:
  1. Systemy sygnalizacji włamania i napadu,
  2. Systemy sygnalizacji pożaru,
  3. Systemy telewizji dozorowej,
  4. Systemy kontroli dostępu,
  5. Systemu kontroli czasu pracy,
  6. Systemy integrujące (inteligentny budynek),
  7. Systemy transmisji wizji i sygnałów alarmowych,
  8. Systemy interkomowe,
  9. Systemy nagłośnień budynków.
  Zasadą jest, że systemy nasze pracują (przez wymagany okres czasu) po zaniknięciu napięcia sieci 230V. Urządzenia centralne systemu montowane są w strefach bezpiecznych, co pozwala ochraniać "serce" systemu przed ingerencją osób niepowołanych. Wszystkie systemy mogą być ze sobą zintegrowane i zarządzane z jednego punktu centralnego.