SAMAX SPÓŁKA AKCYJNA

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

03-808 Warszawa, ul. Mińska 25

tel./fax 22-813-44-25, 22-870-43-80


email: samax@samax.pl